TIEDEMEDIA

Victoria Median Tiedeuutiset

Harjavallan Pirkkalan uusi ilmanlaadun mittausasema parantaa mittausjärjestelmän ylläpidon ja kunnossapidon laatua.

Harjavallan Pirkkalan uusi ilmanlaadun mittausasema on otettu käyttöön. Vanhan aseman uusimiseen päädyttiin syksyllä 2017 asemarakennuksen rakenteissa ilmenneiden kosteusvaurioiden johdosta. Uuden mittausaseman myötä mittauslaitteiston sekä -aseman käyttö- ja huoltotoiminnan edellytykset paranevat selkeästi. Lisäksi työturvallisuuteen on kiinnitetty aiempaa paremmin huomiota, koska huolto- ja kunnossapitotyöt tehdään pääosin yksintyöskentelynä. Pirkkalan ilmanlaadun mittausasemalla mitataan ilmassa olevien hengitettävien hiukkasten ja rikkidioksidin […]

Posted in Ilmatieteen laitos | Comments Off on Harjavallan Pirkkalan uusi ilmanlaadun mittausasema parantaa mittausjärjestelmän ylläpidon ja kunnossapidon laatua.

Uutta mittaustietoa raskaiden alkuaineiden syntymiselle maailmankaikkeudessa

Ytimen sidosenergiat mitattiin Jyväskylän yliopiston kiihdytinlaboratorion JYFLTRAP-laitteistolla. Useiden harvinaisten maametalli-isotooppien ytimien sidosenergiat on määritetty ensimmäistä kertaa maailmassa. Jyväskylän yliopiston fysiikan laitoksen kiihdytinlaboratoriossa kokeellisesti mitattu uusi tieto auttaa ymmärtämään, miten raskaat alkuaineet ovat syntyneet maailmankaikkeudessa. Rautaa raskaampien alkuaineiden, kuten kullan tai platinan alkuperä, on askarruttanut tutkijoita pitkään. Äskettäin kahden neutronitähden (GW170817) törmäyksestä tehdyt havainnot, ja erityisesti […]

Posted in Avaruus, Fysiikka | Comments Off on Uutta mittaustietoa raskaiden alkuaineiden syntymiselle maailmankaikkeudessa

Saturnuksen Enceladus-kuun pinnanalaisessa valtameressä orgaanisia molekyylejä

Cassini-luotain on löytänyt Saturnuksen jäisestä Enceladus-kuusta peräisin olevista hiukkasista monimutkaisia orgaanisia yhdisteitä. Löytö tukee käsitystä, jonka mukaan kuun jäänalaisessa vesikerroksessa voi vallita elämälle suotuisat olosuhteet. Saturnusta vuosina 2004–2017 kiertäneen Cassini-luotaimen tieteelliset mittaukset osoittivat, että Enceladus-kuussa on paksun jäisen kuoren alla valtameri, josta purkautuu materiaa avaruuteen geysir-aktiivisuuden kautta. Nature-lehdessä 28.6.2018 julkaistu artikkeli osoittaa, että purkautuva materiaali […]

Posted in Avaruus | Comments Off on Saturnuksen Enceladus-kuun pinnanalaisessa valtameressä orgaanisia molekyylejä

Sähkökehrätty natriumtitanaatti nopeuttaa selektiiviseen ioninvaihtoon perustuvaa veden puhdistusta – erottaa tehokkaasti radioaktiivisen strontiumin

Helsingin yliopistossa sähkökehräyslaitteet on kehitetty ja valmistettu Mikko Ritalan johdolla atomikerroskasvatuksen huippututkimusyksikössä. Uuden menetelmän avulla jätevettä pystytään käsittelemään aiempaa nopeammin ja ympäristön kannalta myönteistä on, että prosessin jäljiltä kiinteää radioaktiivista jätettä kertyy vähemmän. Ominaisuuksiltaan sähkökehrätty natriumtitanaatti vastaa kaupallisessa valmistuksessa olevaan ioninvaihtomateriaalia. – Sähkökehrätyn materiaalin edut liittyvät ioninvaihdon kinetiikkaan eli reaktionopeuteen, sanoo tutkija Risto Koivula Helsingin yliopiston kemian […]

Posted in Helsingin Yliopisto | Comments Off on Sähkökehrätty natriumtitanaatti nopeuttaa selektiiviseen ioninvaihtoon perustuvaa veden puhdistusta – erottaa tehokkaasti radioaktiivisen strontiumin

Suomen 12. meteoriittikraatteri löytyi Keski-Suomesta

Summasjärvi eli Summanen, Satu Hietala Keski-Suomesta on löytynyt muinainen meteoriittikraatteri, joka jää osittain Saarijärven kaakkoispuolella sijaitsevan Summasjärven eli Summasen alle. Löytö nostaa Suomen maailman kärkimaihin kraattereiden löytämisessä ja syntyi Helsingin yliopiston, Geologian tutkimuskeskuksen ja Tarton yliopiston tutkimusyhteistyönä. Ensimmäiset viitteet meteoriittikraatterista saatiin 2000-luvun alussa, kun geologi Jouko Vanne Geologian tutkimuskeskuksesta kiinnitti huomiota alueen lentomittauksissa havaittuun sähkönjohtavuudessa esiintyvään poikkeamaan. […]

Posted in Geologia | Comments Off on Suomen 12. meteoriittikraatteri löytyi Keski-Suomesta

Sinistä vai punaista? Asteroidin väri kertoo sen koostumuksesta

Kuva: Vedyn esiintyvyys asteroidien Vesta (vasemmalla) ja Ceres (oikealla) pinnalla. Vedyn suuri pitoisuus voi viitata siihen, että sitä on sitoutuneena savimineraaleihin tai vesijäähän. NASA / JPL / UCLA / MPS / DLR / IDA / PSI Helsingin Observatoriossa vietetään yleisölle avointa kansainvälistä asteroidipäivää lauantaina 30.6. kello 12-18. Tervetuloa mukaan! Asteroidit ovat Aurinkokunnan kehityksen alkuvaiheissa syntyneitä […]

Posted in Avaruus | Comments Off on Sinistä vai punaista? Asteroidin väri kertoo sen koostumuksesta

Luonnontieteiden ja matematiikan tutkimukseen yli 5,2 miljoonaa euroa

Suomen Akatemian luonnontieteiden ja tekniikan tutkimuksen toimikunta on valinnut rahoitettavaksi yhteensä 70 uutta akatemiahanketta. Jyväskylän yliopistossa Suomen Akatemia rahoittaa kymmentä akatemiahanketta yli 5,2 miljoonalla eurolla. Jyväskylän yliopiston fysiikan laitos nappasi peräti kuusi uutta akatemiahanketta. Myös kemian ja matematiikan ja tilastotieteen laitoksella aloittaa kaksi uutta akatemiahanketta. – Olen äärimmäisen ylpeä saavutetusta tuloksesta, ja erityisesti siitä miten […]

Posted in Matematiikka | Comments Off on Luonnontieteiden ja matematiikan tutkimukseen yli 5,2 miljoonaa euroa

Eurooppalaisen ilmakehämittausjärjestön päämaja Suomeen

Suomen asema eurooppalaisen ilmakehätutkimuksen johdossa vahvistuu, kun ilmakehän pienhiukkasia, pilviä ja hivenkaasuja mittaavan ACTRIS-järjestön päämaja päätettiin sijoittaa Suomeen. ACTRIS tuottaa laadukasta mittausaineistoa koko Euroopasta ilmastonmuutoksen ja ilmanlaadun tutkimuksen ja päätöksenteon tueksi. Euroopanlaajuisen ACTRIS (Aerosols, Clouds and Trace gases Research Infrastructure) -järjestön päämaja on päätetty sijoittaa Suomeen. Päätöksen päämajan sijoittumisesta Suomeen teki perjantaina 8. kesäkuuta 18 […]

Posted in Ilmatieteen laitos | Comments Off on Eurooppalaisen ilmakehämittausjärjestön päämaja Suomeen

Mars-kulkija Curiosity havaitsi Marsin kaasukehän metaanissa suuren vuosivaihtelun

m18-090

Marsin pinnalla yli viisi vuotta toiminut NASAn Curiosity-mönkijä on havainnut Marsin kaasukehässä metaania ja sen suuren vuosivaihtelun. Havaittu metaani on joko biologista tai geologista alkuperää. Ilmatieteen laitos on mukana NASAn tutkimusryhmässä. Science-lehdessä 8. kesäkuuta 2018 julkaistu tutkimus kertoo, että NASAn Curiosity-kulkijan Galen kraatterissa tekemien havaintojen mukaan Marsissa on metaania ja sillä on selkeä vuosivaihtelu. Galen kraatterin […]

Posted in Avaruus, Ilmatieteen laitos | Comments Off on Mars-kulkija Curiosity havaitsi Marsin kaasukehän metaanissa suuren vuosivaihtelun

Väitös: Matematiikan ymmärtämisestä. Käsitteistä käytäntöön

Jorma Leinonen (s. 1946. Kittilä) kirjoitti ylioppilaaksi Kittilän lukiosta 1967. Leinonen valmistui luokanopettajaksi 1972 ja filosofian lisensiaatiksi fysiikassa 1984. Oulun yliopiston fysiikan tuntiopettajana ja assistenttina hän toimi vuosina 1974 – 1980. Lapin yliopiston matematiikan, fysiikan ja kemian didaktiikan lehtorina Leinonen toimi vuosina 1980 – 2011. Matematiikkaa pidetään vaikeana oppiaineena. Sitä tarvitaan kuitenkin niin monessa tilanteessa, […]

Posted in Matematiikka | Comments Off on Väitös: Matematiikan ymmärtämisestä. Käsitteistä käytäntöön