TIEDEMEDIA

Victoria Median Tiedeuutiset

November, 2016

:VÄITÖS: Muutokset fenolikoostumuksessa vaikuttavat vahvasti puiden kasvuun ja vuorovaikutukseen ympäristön kanssa taimivaiheessa

Minna Kososen kotikunta on Mikkeli. hän on valmistunut ylioppilaaksi vuonna 1994 Polvijärven lukiosta ja filosofian maisteriksi vuonna 2005 Joensuun yliopistosta. Fenolit ovat yksi merkittävä puolustusaineryhmä kasveilla, ja niitä onkin tavattu lähes kaikilla kasvilajeilla. Fenolien on havaittu auttavan kasveja puolustautumaan abioottisia uhkia, kuten UV-valoa, kuivuutta tai kuumuutta vastaan. Fenolien on havaittu antavan suojaa kasveille myös bioottisia […]

Posted in Biologia | Comments Off on :VÄITÖS: Muutokset fenolikoostumuksessa vaikuttavat vahvasti puiden kasvuun ja vuorovaikutukseen ympäristön kanssa taimivaiheessa

Suosittu matemaatikko ja matematiikan popularisoija Katie Steckles Oulussa 2.–3.12.2016

Suosittu brittiläinen matemaatikko ja matematiikan popularisoija Katie Steckles vierailee Oulussa 2.–3.12.2016. Vierailunsa aikana Steckles esiintyy Oulussa Kastellin ja Lyseon lukioissa, Oulun yliopistossa sekä lauantaina Tietomaassa. Tietomaan esitykset ovat kaikille avoimia ja maksuttomia. Katie Steckles on palkittu manchesterilainen matemaatikko ja matematiikan popularisoija, joka avaa matematiikan eri alueita innostavalla ja helposti lähestyttävällä tavalla. Oulussa hänen esityksensä käsittelevät […]

Posted in Matematiikka, Oulun Yliopisto | Comments Off on Suosittu matemaatikko ja matematiikan popularisoija Katie Steckles Oulussa 2.–3.12.2016

Matemaattinen ilmakehätiede saa vahvan lisäpanostuksen Helsingin yliopistossa

Ilmakehän mittausmasto Hyytiälän tutkimusasemalla. Kuva: Juha Aalto Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta on myöntänyt 3,2 miljoonan euron rahoituksen matemaatikkojen ja ilmakehätieteilijöiden yhteistyöprojektille ATMATH (Atmospheric Mathematics) 4-vuotiskaudelle 2017-2020. Tutkimustyön päämääränä on kehittää ilmakehätieteessä käytettäviä matemaattisia menetelmiä ja soveltaa niitä konkreettisiin ilmakehäfysiikan ongelmiin. – Kahden luonnontieteen alan huippututkijoiden yhteistyöllä voimme ottaa tärkeän askeleen eteenpäin ilmakehän ymmärtämisessä, pohtii dekaani […]

Posted in Helsingin Yliopisto, Matematiikka | Comments Off on Matemaattinen ilmakehätiede saa vahvan lisäpanostuksen Helsingin yliopistossa

Ilmatieteen laitos – Lumen ominaisuuksien vaihtelua tutkittu laajan maastomittausaineiston avulla

Ilmatieteen laitos keräsi talven 2011 – 2012 aikana ainutlaatuisen kattavan lumen maastomittausaineiston. Tieto vaihtelusta auttaa tarkentamaan arvioita lumen määrästä ja siten esimerkiksi kevättulvien voimakkuudesta. Talven aikana kerätyn maastomittausaineiston avulla tutkittiin lumen syvyyden, tiheyden sekä vesiarvon vaihtelua tundralla sekä boreaalisella metsävyöhykkeellä. Lumen vesiarvo kuvaa lumesta sulavan veden määrää. Mittauksia tehtiin lentokoneesta samankaltaisella tutkainstrumentilla kuin satelliitissa käytettäisiin.  […]

Posted in Ilmatieteen laitos | Comments Off on Ilmatieteen laitos – Lumen ominaisuuksien vaihtelua tutkittu laajan maastomittausaineiston avulla

Tutkijat löysivät matemaattisen rakenteen, jonka ei uskottu olevan olemassa

Parhaasta mahdollisesta q-analogista voi olla hyötyä tehokkaammassa tiedonsiirrossa. 1970-luvulla joukko matemaatikkoja kehitti teorian, jonka mukaan koodit voitaisiin nollien ja ykkösten muodostamien jonojen sijaan esittää astetta korkeammalla tasolla: q-analogeiksi nimettyinä matemaattisina aliavaruuksina. Teorialle ei pitkään löydetty – tai edes etsitty – sovelluksia, kunnes kymmenen vuotta sitten ymmärrettiin, että niille olisi käyttöä modernien tietoverkkojen vaatimassa tehokkaassa tiedonsiirrossa. […]

Posted in Matematiikka | Comments Off on Tutkijat löysivät matemaattisen rakenteen, jonka ei uskottu olevan olemassa

VTT: Tiedevilppiepäilyn viimeinen selvitysraportti valmistunut — hyvää tieteellistä käytäntöä ei rikottu

VTT käynnisti keväällä selvityksiä tiedevilppiepäilystä, joka liittyi diabetesartikkeliin ja humaanimetabolomiikan tutkimusryhmään. Nyt selvityksistä viimeinenkin, hyviä tieteellisiä käytäntöjä koskenut, työoikeuden professori Seppo Koskisen raportti on valmistunut. Koskisen mukaan hyvää tieteellistä käytäntöä ei rikottu. VTT ei katso tarpeelliseksi jatkaa enää selvityksiä. Artikkelin ja johtamiskäytäntöjen arvioinnin lisäksi VTT halusi selvityksen siitä, onko tutkimusryhmässä ja sen aihepiirissä yleensä noudatettu […]

Posted in VTT | Comments Off on VTT: Tiedevilppiepäilyn viimeinen selvitysraportti valmistunut — hyvää tieteellistä käytäntöä ei rikottu

FT Ilkka Törmä palkittiin parhaasta vuonna 2015 valmistuneesta matematiikan alan väitöskirjasta

Rolf Nevanlinna -instituutin tukisäätiön hallitus on palkinnut filosofian tohtori Ilkka Törmän parhaasta vuonna 2015 valmistuneesta matematiikan väitöskirjasta ‘Structural and Computational Existence Results for Multidimensional Subshifts’. Ilkka Törmä väitteli Turun yliopistossa heinäkuussa 2015 ja hänen työnsä ohjaajana toimi professori Jarkko Kari. Väitöskirjassaan Ilkka Törmä tutkii kaksiulotteisten tiilitysten geometrisia ja laskennallisia ominaisuuksia. Tiilitysten teoria on lähtöisin 1960-luvulta, […]

Posted in Helsingin Yliopisto, Matematiikka | Comments Off on FT Ilkka Törmä palkittiin parhaasta vuonna 2015 valmistuneesta matematiikan alan väitöskirjasta

Ilmatieteen laitos – Väitös: Islannin vulkaaninen pöly vaikuttaa Arktiseen lumeen ja jäähän oletettua enemmän

Kuva: Árni Friðriksson Ilmatieteen laitoksen tutkija FL Outi Meinanderin väitöksen mukaan mustan ja orgaanisen hiilen sekä Islannin vulkaanisen pölyn hiukkaslaskeumalla on selkeitä vaikutuksia Arktisen lumen ja jään optisiin ominaisuuksiin, tiheyteen ja sulamiseen. Valoa absorboivat hiukkaset voivat vähentää sulavan lumen vedenpidätyskykyä ja lumentiheyttä, joka on tärkeä lumi- ja ilmastomallien sekä lumen satelliittimittausten muuttuja. “Islannista peräisin olevalla […]

Posted in Ilmatieteen laitos | Comments Off on Ilmatieteen laitos – Väitös: Islannin vulkaaninen pöly vaikuttaa Arktiseen lumeen ja jäähän oletettua enemmän

Tiedebarometri 2016: suomalaiset luottavat tieteeseen

Tiede nauttii sekä instituutiona että nimettyinä organisaatioina suomalaisten suurta luottamusta. Suomen tieteen ja tutkimuksen taso nähdään hyväksi ja tieteen kykyyn tuottaa luotettavia ja paikkansa pitäviä tuloksia uskotaan laajasti. Tiedot ilmenevät Tiedebarometri 2016 -tutkimuksesta, jossa selvitetään suomalaisten suhtautumista tieteeseen ja tieteellis-tekniseen kehitykseen. Tiedebarometri 2016 on vuonna 2001 käynnistetyn tutkimussarjan kuudes osa. Tänään julkistetun tutkimuksen on teettänyt […]

Posted in Tiedebarometri | Comments Off on Tiedebarometri 2016: suomalaiset luottavat tieteeseen

:VÄITÖS: Sisäfunktioihin ja differentiaaliyhtälöihin liittyvät integraaliestimaattien sovellukset

Atte Reijonen on syntynyt vuonna 1987 Kerimäellä, ja hänen kotikuntansa on Joensuu. Reijonen on valmistunut ylioppilaaksi vuonna 2006 Kerimäen lukiosta, luonnontieteiden kandidaatiksi vuonna 2012 ja filosofian maisteriksi vuonna 2013 Itä-Suomen yliopisto yliopistosta. Hän on toiminut nuorempana tutkijana Itä-Suomen yliopistossa vuosina 2013-2016. Filosofian maisteri Atte Reijonen on tutkinut Itä-Suomen yliopistossa tarkastettavassa matematiikan alaan kuuluvassa väitöskirjassaan sisäfunktioita […]

Posted in Matematiikka | Comments Off on :VÄITÖS: Sisäfunktioihin ja differentiaaliyhtälöihin liittyvät integraaliestimaattien sovellukset