TIEDEMEDIA

Victoria Median Tiedeuutiset

Metsätiede

:VÄITÖS: Maan lämpötila, vesipitoisuus ja kasvillisuus vaikuttavat maahengitykseen ja myös hiilitaseeseen

Kuivat ekosysteemit kattavat noin 41 prosenttia globaalista maapinta-alasta. Ne vaikuttavat laajasta globaaliin hiilenkiertoon, johtuen niiden nopeasta hajotustoiminnasta ja herkkyydestä lämpötilan ja sadannan vaihtelulle. Maahengityksen osuus koko ekosysteemitason hengityksestä on suuri, 50-90 prosenttia, minkä vuoksi sillä on huomattava vaikutus globaaliin hiilenkiertoon. BSc Ben Wang tutki väitöstyössään maahengityksen ajallista ja paikallista vastetta bioottisiin ja abioottisiin tekijöihin eri aikajänteillä (vuorokausi, […]

Posted in Metsätiede | Comments Off on :VÄITÖS: Maan lämpötila, vesipitoisuus ja kasvillisuus vaikuttavat maahengitykseen ja myös hiilitaseeseen