TIEDEMEDIA

Victoria Median Tiedeuutiset

Metsätiede

Saniaisten fossiiliaineisto paljasti: Sukupuuttoihin ja uusien lajien syntyyn vaikuttavat eri tekijät

Puusaniaiset vallitsevat yhä Australian kosteissa metsissä, vaikka niiden kulta-aika olikin yhdessä dinosaurusten kanssa. Kuva: Samuli Lehtonen Luonnon monimuotoisuuden kirjo on vaihdellut suuresti läpi elämän historian. Tätä vaihtelua selittävät kilpailevat teoriat – lajienväliset vuorovaikutukset ja ympäristöolot – paljastuivat laajassa Turun yliopiston johtamassa kansainvälisessä tutkimuksessa saman asian kääntöpuoliksi. Aikanaan dinosaurukset hallitsivat maata ja siipisaurukset taivaita. Läpi elämän […]

Posted in Metsätiede | Comments Off on Saniaisten fossiiliaineisto paljasti: Sukupuuttoihin ja uusien lajien syntyyn vaikuttavat eri tekijät

:VÄITÖS: Maan lämpötila, vesipitoisuus ja kasvillisuus vaikuttavat maahengitykseen ja myös hiilitaseeseen

Kuivat ekosysteemit kattavat noin 41 prosenttia globaalista maapinta-alasta. Ne vaikuttavat laajasta globaaliin hiilenkiertoon, johtuen niiden nopeasta hajotustoiminnasta ja herkkyydestä lämpötilan ja sadannan vaihtelulle. Maahengityksen osuus koko ekosysteemitason hengityksestä on suuri, 50-90 prosenttia, minkä vuoksi sillä on huomattava vaikutus globaaliin hiilenkiertoon. BSc Ben Wang tutki väitöstyössään maahengityksen ajallista ja paikallista vastetta bioottisiin ja abioottisiin tekijöihin eri aikajänteillä (vuorokausi, […]

Posted in Metsätiede | Comments Off on :VÄITÖS: Maan lämpötila, vesipitoisuus ja kasvillisuus vaikuttavat maahengitykseen ja myös hiilitaseeseen