TIEDEMEDIA

Victoria Median Tiedeuutiset

Suomen Akatemia

Suomen Akatemialta rahoitusta jääpilvien muodostumisen tutkimukseen

Itä-Suomen yliopiston ja Ilmatieteen laitoksen C-MAIN -konsortio on saanut lähes 730 000 euron rahoituksen Suomen Akatemialta Hiili- ja metalliaerosolit jääytiminä -hankkeeseen. Hankkeessa tehdään laboratoriomittauksia orgaanisten aerosolihiukkasten, nokiaerosolien, ja metalliaerosolien kyvystä toimia jääytiminä. Hiljattain on kehitetty uusi teoria, jonka mukaan vesihöyryn adsorptiolla aerosolihiukkasten päälle on yhteys hiukkasten jäänukleaatio-ominaisuuksiin. Jotta teoriaa voitaisiin käyttää ennustamaan jäänukleaatiota, projektissa tehdään myös vesihöyryn adsorptiomittauksia […]

Posted in Suomen Akatemia | Comments Off on Suomen Akatemialta rahoitusta jääpilvien muodostumisen tutkimukseen

Tieteen tila 2016: Suomen tieteen tila vakaa, tutkimuksen vaikuttavuus monimuotoista

Suomen Akatemian Tieteen tila 2016 -raportissa todetaan, että Suomen tieteen taso on vakaa ja maailman keskitason yläpuolella. Tieteellä on merkittäviä yhteiskunnallisia vaikutuksia. Raportin suosituksissa korostetaan, että tutkimus- ja innovaatiopoliittisissa ratkaisuissa tulee ottaa huomioon korkeatasoinen tutkimus, laadukas opetus ja tutkimuksen monipuolinen vaikuttavuus toisiaan tukevana kokonaisuutena. Suosituksissa todetaan myös, että korkeakoulujen profiloitumista tulee jatkaa ja että rekrytoinnit […]

Posted in Suomen Akatemia | Comments Off on Tieteen tila 2016: Suomen tieteen tila vakaa, tutkimuksen vaikuttavuus monimuotoista