TIEDEMEDIA

Victoria Median Tiedeuutiset

Suomen Akatemia

Tieteen tila 2016: Suomen tieteen tila vakaa, tutkimuksen vaikuttavuus monimuotoista

Suomen Akatemian Tieteen tila 2016 -raportissa todetaan, että Suomen tieteen taso on vakaa ja maailman keskitason yläpuolella. Tieteellä on merkittäviä yhteiskunnallisia vaikutuksia. Raportin suosituksissa korostetaan, että tutkimus- ja innovaatiopoliittisissa ratkaisuissa tulee ottaa huomioon korkeatasoinen tutkimus, laadukas opetus ja tutkimuksen monipuolinen vaikuttavuus toisiaan tukevana kokonaisuutena. Suosituksissa todetaan myös, että korkeakoulujen profiloitumista tulee jatkaa ja että rekrytoinnit […]

Posted in Suomen Akatemia | Comments Off on Tieteen tila 2016: Suomen tieteen tila vakaa, tutkimuksen vaikuttavuus monimuotoista