2cc9d55d2a00ebf9714704ec4f0e9643_XL

Clarivate Analytics -yhtiön ylläpitämälle maailman siteeratuimpien tutkijoiden listalle valitut huippututkijat edustavat maailman parasta yhtä prosenttia tieteellisten julkaisujensa saamien viittausten määrässä Web of Science -tietokannassa. Vuonna 2018 listalle valittiin noin 6 000 tutkijaa koko maailmasta.

Itä-Suomen yliopistosta siteeratuimpien tutkijoiden listalle ovat päässeet professorit Markku LaaksoJohanna KuusistoAri Laaksonen, Douglas R. Worsnop ja apulaisprofessori Amit Bhatnagar. He lukeutuvat viitatuimpaan yhteen prosenttiin, eli maailman vaikutusvaltaisimpiin tutkijoihin julkaisujensa saamien viittausmäärien perusteella. 

Itä-Suomen yliopistosta professori Markku Laakso ja professori Johanna Kuusisto kuuluvat maailman siteeratuimpiin tutkijoihin molekyylibiologian ja genetiikan alalla, professori Ari Laaksonen ja professori Douglas R. Worsnop geotieteiden alalla. Apulaisprofessori Amit Bhatnagar on siteeratuimpia tutkijoita uudessa monitieteisessä kategoriassa.

Sisätautiopin professori Markku Laakso on maailman johtavia tyypin 2 diabeteksen genetiikan tutkijoita. Laakson tutkimuksissa käytetään useita erilaisia lähestymistapoja tyypin 2 diabeteksen ja insuliiniresistenssin geneettisten taustatekijöiden selvittämiseksi. Hän johtaa metabolisten sairauksien tutkimusta Itä-Suomen yliopiston strategisiin kansainvälisen huipputason tutkimusalueisiin kuuluvassa Kardiovaskulaariset ja metaboliset sairaudet -kokonaisuudessa. Laakso on toiminut kaksi kautta akatemiaprofessorina ja hänen tutkimusryhmänsä on mukana Suomen Akatemian Verenkierto- ja aineenvaihduntasairauksien tutkimuksen huippuyksikössä.

Sisätautiopin professori Johanna Kuusiston tutkimukset valaisevat paksuntavan sydänlihassairauden omaleimaista geneettistä tastaa suomalaisilla sekä taudin syntyä, piirteitä ja kulkua. Tautia tutkitaan muun muassa kansallisessa FinHCM-tutkimuksessa ja Suomen Akatemian rahoittamassa CardioPath -hankkeessa, joita Kuusisto johtaa. Toisena Kuusiston tutkimuskohteena ovat ateroskleroottisen valtimotaudin uudet biomarkkerit. Kuusisto on mukana Itä-Suomen yliopiston Kardiovaskulaariset ja metaboliset sairaudet –huippututkimuskokonaisuudessa.

Ympäristöfysiikan professori Ari Laaksonen on myös Ilmatieteen laitoksen tieteellinen johtaja. Laaksonen on aikaisemmin johtanut Itä-Suomen yliopistossa aerosolifysiikan tutkimusryhmää ja ollut mukana pohjoismaisissa ja Suomen Akatemian tutkimuksen huippuyksiköissä tutkimuskohteenaan erityisesti ilmakehän hiukkasmuodostus sekä pienhiukkasten, pilvien ja ilmaston vuorovaikutus.

Dr. Douglas R. Worsnop on Aeoridyne Researchin varajohtaja ja Aerosol & Cloud Chemistry – tutkimuskeskuksen johtaja. Hän toimii myös tutkijana Itä-Suomen yliopiston sovelletun fysiikan laitoksella, Ilmatieteen laitoksella ja Helsingin yliopistossa. Worsnopin tutkimus keskittyy pienhiukkasten kemiallisen koostumuksen analysointiin ja siihen tarvittavien massaspektrometrien kehittämiseen.

Apulaisprofessori Amit Bhatnagar Itä-Suomen yliopiston ympäristö- ja biotieteiden laitokselta keskittyy tutkimusryhmineen uuteen mikrolevätutkimukseen. Siinä tavoitteena on jätevesien puhdistaminen mikrolevän avulla, ravinteiden talteenotto ja mikroleväbiomassan hyödyntäminen bioenergian valmistuksessa. Bhatnagarilla on taustallaan mittava kansainvälinen ura tiedemaailmassa.