vainio

Marja Kaarina Vainio (s. 1974 Rovaniemellä) on kirjoittanut ylioppilaaksi Rovaniemen Lyseonpuiston lukiosta vuonna 1993. Vainio on valmistunut Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnasta taiteen maisteriksi vuonna 2000 sekä Helsingin yliopiston historian laitokselta filosofian maisteriksi vuonna 2005. Vainio työskentelee kuvataiteen lehtorina. Kuvaaja: Kielo-Maria Rautiainen

FM, TaM Marja Kaarina Vainion kulttuurihistorian väitöskirjan tutkimuskohteena on Rukajärven tie -elokuva (1999), joka tulkitsee historiallista tilannetta aivan jatkosodan alussa kesällä 1941 Lieksan ja Kuhmon alueella.

Fiktiivisyydestään huolimatta Rukajärven tie -elokuva pohjautuu poikkeuksellisen paljon kesän 1941 tapahtumiin. Vainio tutkii miten fiktiivinen elokuva – tässä tapauksessa historiallisiin lähteisiin pohjautuva sotaelokuva – tulkitsee menneisyyttä ja rakentaa historiakuvaa. Erityisesti millaisista aineksista Rukajärven tien sodan historiakuva elokuvallisin keinoin rakentuu. Elokuvan taustalla olevaa kokemustodellisuutta voidaan tarkastella ja arvioida historiallisten lähteiden avulla.

Vainio kuljettaa elokuvan tarinaa rinnakkain erilaisten lähteiden kanssa. Lähteet luovat yhdessä inter- ja transtekstuaalisessa rinnastuksessa uudenlaisen kokonaisuuden. Tutkimuksessa huomio kiinnittyy elokuvan muotoon ja sisältöön. Keskeistä on sen luoman historiakuvan kontekstualisointi suhteessa muihin teksteihin kuten toisiin sotaelokuviin, elokuvagenren asettamiin odotuksiin ja historiakuviin. Tulkinnan työvälineenä Vainio käyttää elokuvateoreetikko Kristin Thompsonin dramaturgista rakennejaottelua. Sen tarjoamin välinein tutkimuksessa tulkitaan ja analysoidaan elokuvaa kuljettaen rinnalla sen taustaan ja syntyhistoriaan liittyvää lähdeaineistoa.

Koska Rukajärven tie -elokuvan arvoa ei tässä määritellä sen totuudellisuusvaatimuksen lähtökohdista, sen historiallisuus avautuu sen sisäisestä maailmasta ja suhteessa muihin teksteihin ja katsojan kokemukseen. Merkityksellistä on se, millaisen historiakuvan elokuva itsessään antaa, eikä yksin se, kuinka paljon elokuvan tarina vastaa arkistodokumenttien kautta saatavaa todellisuuskuvaa jatkosodan tapahtumista.

Historiallinen elokuva voi kuvata tapahtumat hyvinkin uskottavasti ja yksityiskohtaisesti ikään kuin herättäen uudelleen menneisyyden henkiin. Kuitenkin kyse on aina kokemustodellisuuden tulkinnasta. Rukajärven tie -elokuva kertoo tiedusteluretken tapahtumat pitkälti kesän 1941 ”todellisten” tapahtumien pohjalta. Tässä mielessä elokuva vastaa sitä kuvaa, joka syntyy tapahtumista eri lähteiden kautta. Historiaelokuvan dilemma on sen suhde todellisuuteen. Elokuva on fiktiota, mutta kuvattaessa historiallista tapahtumaa on aina kyse tulkinnasta. Tapahtuneen aineksista luotu kuva on yksi mahdollinen ehdotus siitä, mitä noissa oloissa olisi voinut tapahtua.

Tietoja väitöstilaisuudesta

Filosofian maisteri ja taiteen maisteri Marja Kaarina Vainion väitöskirja ”Rukajärven tiellä. Matka sotaelokuvaan” tarkastetaan Lapin yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa 14.12.2019 klo 12 luentosalissa 3 (LS3). Vastaväittäjänä toimii professori Hannu Salmi Turun yliopistosta. Kustoksena toimii professori Marja Tuominen Lapin yliopistosta.

Tietoa väittelijästä

Marja Kaarina Vainio (s. 1974 Rovaniemellä) on kirjoittanut ylioppilaaksi Rovaniemen Lyseonpuiston lukiosta vuonna 1993. Vainio on valmistunut Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnasta taiteen maisteriksi vuonna 2000 sekä Helsingin yliopiston historian laitokselta filosofian maisteriksi vuonna 2005. Vainio työskentelee kuvataiteen lehtorina.

Julkaisun tiedot

Marja Kaarina Vainio: Rukajärven tiellä. Matka sotaelokuvaan. Acta electronica Universitatis Lapponiensis 267. ISBN 978-952-337-176-7. ISSN 1796-6310.

Elektronisen väitöskirjan pysyvä osoite
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-337-176-7