24cd5f2c-e8e0-43dd-a125-780e06677a4c-main_image

Marjaana Niemi on Tampereen yliopiston kansainvälisen historian professori.

Vuoden Tiedekongressivaikuttaja -palkinnon saa Tampereen yliopiston kansainvälisen historian professori Marjaana Niemi. Hänet palkittiin työstään, jolla hän on edistänyt kansainvälisten tieteellisten kongressien järjestämistä Suomessa.

Professori Marjaana Niemi työskentelee Tampereen yliopiston yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikössä kansainvälisen historian professorina. Palkinnonsaajan valitsi Tieteellisten Seurain Valtuuskunta. 5000 euron arvoisen palkinnon lahjoitti Suomen Messusäätiö.

Professori Niemi on erikoistunut kaupunkihistoriaan ja kaupunkitutkimukseen ja järjestänyt useita tutkimusalaansa liittyviä seminaareja ja kongresseja. Viimeisin ja suurin niistä on 13th International Conference on Urban History, joka järjestettiin elokuussa 2016 yhteistyössä Helsingin ja Tampereen yliopistojen ja Helsingin kaupungin kanssa. Kongressi kokosi 600 osallistujaa 50 eri maasta.

– Kansainvälisten kongressien järjestäminen ja niihin osallistuminen on tärkeä tapa edistää sellaista tutkimusta, jossa ilmiöitä ei tarkastella vain kansallisten rajojen sisällä vaan niitä lähestytään laajemmasta transnationaalisesta näkökulmasta, sanoo Marjaana Niemi.

cb4c48b4-6adf-4504-9aa5-db262ab6c525-original

Palkinnon tunnus

– Suuren kansainvälisen kongressin järjestäminen vie valtavasti aikaa ja ajatuksia. Järjestämiseen liittyy paljon näkymätöntä työtä, jota kukaan ei huomaa niin kauan kun kaikki menee hyvin. Toisaalta kongressien järjestämistä Suomessa helpottaa se, että kongresseja arvostetaan. Niihin on mahdollista saada taloudellista tukea, yliopistot ja kaupungit suhtautuvat myönteisesti, ja kollegoilta saa paljon apua ja monenlaista tukea. Saamani palkinto on hieno jatke sille tuelle, jota olen saanut. Se on myös hieno osoitus siitä, että kongressien järjestämistä pidetään tärkeänä työnä. Arvostan huomionosoitusta suuresti, Niemi sanoo.

– Vuoden Tiedekongressivaikuttaja -palkinto annetaan henkilölle, joka on vaikuttanut myönteisesti Suomen rooliin kansainvälisessä tieteellisessä toiminnassa sekä toistuvasti hakenut ja tuonut kansainvälisiä järjestökongresseja Suomeen. Palkittava luo tieteenalalleen positiivista imagoa ja on tieteenalansa tulevaisuuden lupaus. Professori Niemi täyttää kaikki nämä kriteerit, perustelee Lea Ryynänen-Karjalainen.

Vuoden Tiedekongressivaikuttaja -palkinto jaettiin nyt neljännen kerran. Palkinnon ovat aiemmin saaneet Tampereen teknillisen yliopiston elektroniikan ja tietoliikennetekniikan professori Jari Nurmi (2013), Åbo Akademin uskontotieteilijä ja maahanmuuttotutkija Tuomas Martikainen (2014) ja Helsingin yliopiston teollisuusmatematiikan professori Samuli Siltanen (2015). Palkinto jaettiin Messukeskuksessa Helsingissä 21.–22.9.2016 järjestettyjen Bisnespäivien yhteydessä. Vuoden Tiedekongressivaikuttaja 2017 -palkinnon haku käynnistyy tammikuussa.

Tieteellisten seurain valtuuskuntaan kuuluu neljä tiedeakatemiaa ja 274 tieteenalakohtaista tieteellistä seuraa. Valtuuskunta vastaa tieteellisten kongressien valtionavustuksen jakamisesta (n. 800 000 euroa vuodessa).