kuorikoskijaakko_kuvaajaruutlahdenmaki

Jaakko Kuorikoski (kuvaaja Ruut Lahdenmäki)

Suomalaisen Tiedeakatemian nuoren humanistitutkijan palkinto filosofian tohtori Jaakko Kuorikoskelle

Suomalainen Tiedeakatemia on myöntänyt vuoden 2016 Jutikkala-palkinnon filosofian tohtori, Jaakko Kuorikoskelle. Kuorikoski toimii Helsingin yliopistossa ma. käytännön filosofian professorina. Jutikkala-palkinto myönnetään uransa alkuvaiheessa olevalle, jo kansainvälistä mainetta saavuttaneelle humanistisen alan tutkijalle. Palkinto on suuruudeltaan 15.000 euroa.

Jaakko Kuorikoski on perehtynyt muun muassa tieteenfilosofiaan ja hän on julkaissut arvostetuilla kansainvälisillä foorumeilla runsaasti selittämistä, mallinnusta, kausaatiota sekä sosiaalisia mekanismeja koskevia analyyseja. Tulevaisuudessa hän toivoisi pystyvänsä luomaan sellaisen argumentin tai ajatuskokonaisuuden, joka tulisi kestämään aikaa.

Viimeaikoina Kuorikoski on pohtinut erityisesti tieteenfilosofian roolia tieteen tämänhetkisten keskeisten haasteiden kohtaamisessa. ”Pelkkä tieteen itseisarvon ja autonomian puolustaminen ei ole paras mahdollinen vastaus vallitsevaan tiedekielteiseen ilmapiiriin. Sekä tieteellisen tiedon rooli demokraattisessa yhteiskunnassa että tiedeinstituutioiden perusrakenteet kaipaavat myös kriittistä tarkastelua”.

Kuorikosken mielestä oleellista onkin kysyä, miksi tieteellinen tieto ja yhteiskunnallinen päätöksenteko eivät aina kohtaa. ”Kohtaanto-ongelma ei johdu yksinomaan umpimielisistä poliitikoista. Useimmiten monitulkintaisen tieteellisen näytön koontamis- ja vertailukäytännöt eivät ainakaan vielä ole niin luotettavia ja läpinäkyviä kuin ideaalinen ´näyttöön pohjautuva päätöksenteko´ edellyttäisi ja tieteellisen auktoriteetin suoranainen väärinkäyttö tuo oman lisähälynsä päätöksentekoon.”

Eino Jutikkalan historiapalkinto jaettiin Helsingissä 10.10. Suomalaisen Tiedeakatemian palkintojen ja apurahojen jakotilaisuudessa.

Jutikkala-palkinto Suomalaisen Tiedeakatemian kotisivuilla