Scandium

Itä-Suomen yliopistossa on kehitetty uusi menetelmä kultaakin arvokkaamman metallin, skandiumin, talteenottoon. Pohjois-Savon liiton rahoittamassa EAKR-hankkeessa selvitetään nyt, voitaisiinko menetelmän avulla hyödyntää Rautalammin laajaa skandiumesiintymää kannattavasti ja ympäristöä mahdollisimman vähän rasittaen. Tavoitteena on erotella esiintymästä muutkin arvokkaat ainekset.

Rautalammin Kiviniemessä on Pohjois-Euroopan suurin skandiumesiintymä, jonka kaupallinen arvo nykyhinnoin on arviolta 34 miljardia euroa. Skandiumin lisäksi esiintymässä on zirkoniumia ja yttriumia. Näille high tech -metalleille on monia teollisia käyttömahdollisuuksia. Esiintymä sisältää myös arvokkaita kiviaineksia, kuten apatiittia, ilmeniittiä ja hiomakiviteollisuudessa käytettävää granaattia.

Rautalammin skandiumesiintymän kaupallisesti kannattava hyödyntäminen perinteisillä rikastusmenetelmillä on todettu haasteelliseksi. Ratkaisua haetaan Itä-Suomen yliopistossa kehitetystä täysin uudenlaisesta, kiinteästä ioninvaihtomateriaalista, jota voidaan käyttää metallien talteenottoon liuoksista. Hiljattain käynnistyneen hankkeen tavoitteena on selvittää, soveltuuko kyseinen N10O-materiaali skandiumin rikastukseen laajassa mittakaavassa ja kannattavasti. Hankkeessa kehitetään kiinteään ioninvaihtomateriaaliin perustuva, ympäristöä mahdollisimman vähän rasittava suoraviivainen skandiumin talteenottomenetelmä. Lisäksi selvitetään, miten tehokkaasti esiintymän muut arvokkaat ainekset voidaan erotella omiksi jakeikseen ja löytyykö niille hyödyntäjiä lähialueilta.

Muiden arvokkaiden jakeiden hyödyntäminen voi mahdollistaa uutta pienyritystoimintaa alueella jo lähitulevaisuudessa. Merkittävämpiä, skandiumin talteenottoon liittyviä hyötyjä hankkeesta arvioidaan mahdollisesti koituvan 5–30 vuoden päästä. Kaivostoiminnan aloittaminen ja laajan skandiumesiintymän hyödyntäminen mahdollistaisi täysin uusia innovaatioiden kehittämisen esimerkiksi polttokennoteknologiaan. Uudella talteenottomenetelmällä voi olla myös vientipotentiaalia.

N10O-materiaalin kaupalliset oikeudet on ostanut kotimainen kemian alan yritys Chemec Oy. Hankkeessa tehdään yhteistyötä myös muiden yritysten ja Rautalammin kunnan kanssa. Geologian tutkimuskeskus on niin ikään keskeinen yhteistyökumppani.