381-123389109910xz

Erikoisraportti 1,5 asteen lämpenemisen vaikutuksista ja maailmanlaajuisista päästöjen vähennyspoluista sekä menetelmäraportti täydentämään IPCC:n kasvihuonekaasujen inventaarion ohjeistusta.

Hallitustenvälinen ilmastopaneeli IPCC päätti Bangkokissa tällä viikolla pidetyssä yleiskokouksessaan seuraavien kahden IPCC-raportin aiheista sekä niiden laajuudesta ja aikataulusta. Erikoisraportti 1,5 asteen lämpenemisestä (”Global warming of 1.5 °C”) keskittyy vastaamaan Pariisin ilmastosopimuksen pyyntöön. Raportissa käsitellään 1,5-asteen lämpenemisen vaikutuksia ja päästöjen vähennyspolkuja, joilla päästäisiin tavoitteeseen. Se arvioi myös keinoja ilmastonmuutoksen hillinnän vahvistamiseksi. Arviolta 225-sivuinen raportti julkaistaan syyskuussa 2018.

”IPCC:n kokoamalla, julkaistuun tieteelliseen tutkimukseen perustuvalla, yhteenvedolla lisätään ymmärrystä 1,5 asteen tavoitteesta ja sen kytkeytymisestä YK:n asettamiin kestävän kehityksen tavoitteisiin”, sanoo Ilmatieteen laitoksen pääjohtaja ja Suomen IPCC-ryhmän puheenjohtaja Juhani Damski.

IPCC:n ohjeistusta kansallisten kasvihuonekaasujen inventaarioiden laatimiseen vuodelta 2006 päivitetään menetelmäraportilla. Raportti täydentää ja päivittää aiempaa ohjeistusta sekä selkeyttää ohjeiden soveltamista. ”Raportti valmistuu toukokuussa 2019 ja parantaa kasvihuonekaasupäästöjen raportoinnin kattavuutta ja tarkkuutta, sanoo Riitta Pipatti Tilastokeskuksen kehittämispäällikkö ja IPCC:n kasvihuonekaasujen inventaario-ohjelman Task Force Bureaun jäsen.

Kaksi raporttia ovat ensimmäisiä IPCC:n kuudennessa arviointiraporttien sarjassa. Siihen kuuluvat myös vuonna 2019 valmistuvat erikoisraportit, jotka käsittelevät ilmastonmuutoksen vaikutuksia valtamerissä ja jäätiköillä sekä ilmastonmuutoksen, aavikoitumisen, kestävän maankäytön ja ruokaturvan suhdetta. Perusteellinen tiedeyhteisön arviointi ilmastonmuutoksesta, sen vaikutuksista sekä hillinnästä ja sopeutumisesta valmistuu vuosina 2021–2022.

Suomi tulee tarjoamaan asiantuntijoita alkuvuodesta 2017 käynnistyvään 1,5 asteen erikoisraportin kirjoitustyöhön sekä muihin raportteihin, joiden kirjoittaminen alkaa vuosina 2017–2018.