chilean-flag-1102943_960_720

Suomen ympäristökeskuksessa SYKEssä on alkanut kansainvälinen projekti, jossa Chileen suunnitellaan yhdessä Ilmatieteen laitoksen ja Teknologian tutkimuskeskus VTT:n kanssa kansallinen ympäristömittausten vertailulaboratoriokeskus.

Chilessä ympäristömittausten laadunvarmistus ei ole ollut riittävän kattavaa, mistä johtuen luottamus ympäristötietoon on heikentynyt.Chilen ympäristöministeriön tilaaman suunnitelman laatimista koordinoi chileläinen Eurochile. Suunnitelma pohjaa suomalaislaitosten laajaan ympäristömittausosaamiseen kemian (SYKE), ilmanlaadun (Ilmatieteen laitos) ja päästömittauksien (Teknologian tutkimuskeskus VTT) saralla.

“Chilessä on huomattu, että ympäristöystävällinen toimintakulttuuri on ulkomarkkinoille suuntautuvan tuotannon edellytys. Muun muassa metsä- ja kaivossektorit ovat Chilelle tärkeitä kasvualoja, joiden kehittämisessä ympäristönäkökulmat ovat erityisen tärkeitä. Kansainvälisesti tunnustetun vertailulaboratoriokeskuksen avulla voitaisiin edistää tuotannon ympäristövaikutusten arviointiin liittyvien mittausten luotettavuutta”, sanoo SYKEn laboratoriokeskuksen kehittämispäällikkö Tero Väisänen.

Alkuvuonna käynnistyneessä projektissa toteutetaan vertailulaboratoriokeskuksen suunnittelu. Pitkän tähtäimen tavoitteena on, että perustettava keskus tulee toimimaan vesi-, maa-, ilmanlaatu- ja päästömittauksissa kansainvälisten standardien mukaan. Tavoitteena on parantaa ympäristömittausten laatua Chilessä ja varmistaa tuotetun tiedon paikkansapitävyys. Keskus edistäisi laboratorioiden mittaustarkkuutta, levittäisi laboratorioihin hyviä toimintatapoja sekä järjestäisi mittaajille pätevyyskokeita.

“Suomalaisten osaaminen ympäristömittausten laadunvarmistuksessa on Chilelle tarpeellinen. Meillä ei ole ollut ympäristömittausten arviointiin riippumatonta toimijaa ja sellainen tarvitaan rakentamaan luottamusta eri toimijoiden välille. Parannuksesta hyötyy tietysti myös ympäristömme ja se lisää maamme houkuttavuutta tuleville investoinneille”, sanoo yhteistyökumppani Eurochilen toimitusjohtaja José Aravena.

Ryhmä asiantuntijoita SYKEstä, IL:lta ja VTT:stä matkusti maaliskuussa Chileen tekemään taustakartoitusta projektia varten. Suunnittelutyön on määrä olla valmis syyskuussa 2017, minkä jälkeen Chilessä tehdään päätökset hankkeen toteuttamisesta.