matikkajuttu_kuva_2_0

Tänä syksynä ennätysmäärä Turun lukiolaisia on valinnut pitkän matematiikan opiskelun. Pitkän matematiikan valitsee nykyään yhteensä miltei kahdeksankymmentä prosenttia Turun lukiolaisista. Muutoksen taustalla on kaikilla koulutusasteilla tehty pitkäjänteinen työ sekä muutokset lukiolaissa ja korkeakoulujen pääsykokeissa.

Turussa kasvaa matematiikan osaajia

Turku on yltänyt tänä syksynä huippulukuihin lukiolaisten pitkän matematiikan valintojen määrissä. Kuten oheisesta kuvasta selviää, turkulaisissa kouluissa pitkän matematiikan valintojen määrä on kasvanut merkittävästi viime vuoteen verrattuna. Kerttulin lukiossa jopa 93% oppilaista on valinnut pitkän matematiikan opiskelun, eivätkä muut lukiot tule kaukana perässä.

–Pitkän matematiikan lukijoiden määrän kasvu on todella hyvä uutinen Turun pitkän aikavälin vetovoimaisuuden ja kilpailukyvyn kannalta, iloitsee Teknologiakampuksen Turun johtaja, professori Mika Hannula.

 Turku on jo pitkään kärsinyt tekniikan korkeakoulutettujen osaajien puutteesta ja pitkän matematiikan opiskelleet ylioppilaat ovat nyt todella tarpeeseen. Kaupunginhallitus hyväksyi 2.10. teknillisen alan korkeakoulutuksen ja vetovoiman vahvistamisen yhdeksi painopisteekseen, mikä lupaa hyvää tulevaisuudelle, Hannula kertoo.

 Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukion rehtori Riikka Lindroos näkee matemaattis-luonnontieteellisten aineiden opiskelun selkeänä trendinä lukioiden kurssivalinnoissa. Sisäänpääsykeskiarvo TSYK:n luonnontiedelinjalle ja merilukioon on nousussa samaan aikaan, kun pitkän matematiikan valintojen määrä on koulun ennätyslukemissa.

 Mistä turkulaisten matematiikka-innostus kumpuaa?

Tämän päivän korkeat luvut pitkän matematiikan valinnoissa eivät ole ilmestyneet tyhjästä, vaan takana on vuosien työ matemaattis-luonnontieteellisten alojen suosion kasvattamiseksi.

 Lukiokoulutuksen palvelualuejohtajan Esko Heikkosen mukaan Turussa on jo vuosikausia pyritty mahdollistamaan opiskelijoille polkuja, joita pitkin voidaan siirtyä varhaiskasvatuksesta peruskouluun ja lukion kautta korkeakouluihin. Tällaiset polut mahdollistaisivat oppilaitosten välisen pysyvän vuorovaikutuksen, joka antaa oppilaille valmiuksia suuntautua matemaattis-luonnontieteellisille aloille.

Korkeakoulu-uudistus suosii pitkän matematiikan kirjoittajia

 Korkeakoulu-uudistus on myös osaltaan nostanut matematiikan merkitystä. Uudistuksen myötä korkeakouluihin pyritään lukiotodistuksen perusteella, ja tiettyjä aineita, kuten pitkää matematiikkaa, painotetaan hakukertoimissa miltei alasta riippumatta.

 – Uudistuksen merkitys on ilmeinen ja tulee luullakseni vain kasvamaan. Muutokseen on tietysti pakko reagoida; jos tietyistä aineista saa pisteitä, on selvä, että niihin panostetaan, Esko Heikkonen toteaa.