--1359714833HP9

Suomen asema eurooppalaisen ilmakehätutkimuksen johdossa vahvistuu, kun ilmakehän pienhiukkasia, pilviä ja hivenkaasuja mittaavan ACTRIS-järjestön päämaja päätettiin sijoittaa Suomeen. ACTRIS tuottaa laadukasta mittausaineistoa koko Euroopasta ilmastonmuutoksen ja ilmanlaadun tutkimuksen ja päätöksenteon tueksi.

Euroopanlaajuisen ACTRIS (Aerosols, Clouds and Trace gases Research Infrastructure) -järjestön päämaja on päätetty sijoittaa Suomeen. Päätöksen päämajan sijoittumisesta Suomeen teki perjantaina 8. kesäkuuta 18 maan ministeriöistä koostuva ylin päättävä elin ACTRIS Council.

”ACTRIS-päämajan sijoittuminen Suomeen on osoitus siitä, että meillä on erinomaiset tieteelliset ja hallinnolliset valmiudet ottaa vastuullemme johtava rooli kansainvälisessä tehtävässä”, Ilmatieteen laitoksen pääjohtaja Juhani Damski iloitsee. ”Tehtävän hoitamisen edellytyksenä on myös todistetusti korkeatasoinen tieteellinen osaamisemme, aktiivinen verkostoituminen ja yhteistyö niin kotimaassa kuin kansainvälisesti sekä pitkäjänteinen työmme osaamisen kehittämiseksi. Päämajan sijoittuminen Suomeen on tulos saumattomasta yhteistyöstä ACTRIS-toimijoiden sekä ohjaavien ministeriöiden välillä yhteisen päämäärän saavuttamiseksi.”

”Suomalaiset tutkijat ovat pitkään johtaneet ACTRIS-tutkimusinfrastruktuurin tieteellisiä taustayhteisöjä integroivalla otteella, jonka luonnollisena seurauksena ACTRIS-päämaja sijoitetaan Suomeen”, sanoo akateemikko Markku Kulmala Helsingin yliopistolta. ”Merkittävän pohjan toiminnallemme on luonut pitkäjänteinen sektorirajat ylittänyt yhteistyö, joka on nostanut Suomen ilmakehätutkimuksen kansainväliseen kärkeen.”

ACTRIS on eurooppalaisten tutkijoiden, tutkimusasemien, mittalaitteiden ja mittausaineiston tutkimusinfrastruktuuri. Sen tehtävänä on seurata pienhiukkasten ja hivenkaasujen pitoisuutta ja ominaisuuksia ilmakehässä sekä pilvien mikrofysikaalisia ominaisuuksia. ACTRIS tarjoaa laadukasta mittausaineistoa tutkimuksen ja päätöksenteon tueksi. Lisäksi ACTRIS tarjoaa koulutusta ja asiantuntijapalveluita sekä testialustan ilmakehän prosessien tutkimiselle, uusien mittausteknisten innovaatioiden testaamiselle ja yritysten tuotekehitystyölle.

ACTRISin muodostavat kansalliset tutkimus- ja mittausasemat sekä niitä koordinoiva katto-organisaatio, jonka päämaja sijoittuu nyt Suomeen. Suomalaisia ACTRIS-toimijoita ovat Ilmatieteen laitos, Helsingin yliopisto, Itä-Suomen yliopisto sekä Tampereen teknillinen yliopisto. Yhdessä Suomen vetämän kasvihuonekaasuja mittaavan ICOS-järjestön kanssa ACTRIS muodostaa Suomeen erittäin vahvan ilmakehäosaamisen keskittymän.

Eurooppalainen tiedeyhteisö on tehnyt ilmakehätutkimuksessa yhteistyötä jo useamman vuosikymmenen, ja ACTRIS-organisaation valmistelu on aloitettu vuonna 2014. Valmistelussa on mukana 18 Euroopan maata. Organisaation varsinainen toiminta alkaa 2020 ja jatkuu ainakin vuoteen 2045 asti.

Päämajan toiminta käynnistyy vuonna 2020, ja sen avainhenkilöstö tullaan rekrytoimaan kansainvälisenä hakuna. Päämajasta koordinoidaan mittaus- ja tutkimusasemien toimintaa kaikissa ACTRISiin osallistuvissa maissa. Kaikkiaan tutkimusinfrastruktuurin toimintaa pyörittää yli 100 henkilöä yli 30 miljoonan euron vuosibudjetilla.

ACTRISin päämajaa rahoittavat Suomen liikenne- ja viestintäministeriö sekä opetus- ja kulttuuriministeriö. Myös Italian valtio on päämajan rahoittajana. Lisäksi toimintaa varten kerätään osallistuvilta mailta jäsenmaksuja.